Ανίχνευση δυνατοτήτων και δυσκολιών στον προφορικό και στο γραπτό λόγο σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.

Logometro

Τι είναι;

To ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ αποτελεί πρωτότυπο εργαλείο γλωσσικής αξιολόγησης που περιλαμβάνει μια πλήρη συστοιχία επιμέρους δοκιμασιών, οι οποίες σταθμίστηκαν σε Πανελλαδικό μαθητικό δείγμα 1.000+ παιδιών.

Το εργαλείο αυτό αποτελεί τη βάση για έγκυρο και έγκαιρο εντοπισμό παιδιών ηλικίας 4 έως 7 ετών που κινδυνεύουν να εμφανίσουν γλωσσικές διαταραχές, ή δυσκολίες στη μάθηση του γραπτού λόγου κατά τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο.

Το εργαλείο αυτό αποτελεί τη βάση για έγκυρο και έγκαιρο εντοπισμό παιδιών ηλικίας 4 έως 7 ετών που κινδυνεύουν να εμφανίσουν γλωσσικές διαταραχές, ή δυσκολίες στη μάθηση του γραπτού λόγου κατά τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο.

Με την αξιοποίηση των επιμέρους δοκιμασιών αξιολογούνται τα ακόλουθα:

Ο Προφορικός Λόγος:

  • Φωνολογική Επίγνωση και Επεξεργασία (Ομοιότητα / διαφορά αρχικής συλλαβής / φωνήματος, ανάλυση, σύνθεση & απαλοιφή συλλαβής / φωνήματος)
  •  Σημασιολογική Ανάπτυξη (Προσληπτικό / εκφραστικό λεξιλόγιο, κατονομασία εικόνων)
  •  Μορφολογική Επίγνωση (Επιγλωσσικό / μεταγλωσσικό επίπεδο, ρήμα / ουσιαστικό)
  •  Πραγματολογική Επάρκεια (Επικοινωνιακή πρόθεση / ανταπόκριση, έκφραση συναισθήματος, κοινωνικές συμβάσεις)
  • Αφηγηματικός Λόγος (Αναδιήγηση / ελεύθερη αφήγηση)
  • Ακουστική Κατανόηση (Ακολουθία οδηγιών & κατανόηση ιστορίας)

Ο Γραπτός Λόγος:

  • Γνώση Αλφαβήτου (Αναγνώριση γραμμάτων & φθόγγων)
  •  Αναδυόμενη Γραφή (Γραφή ονόματος & επινοημένη γραφή)

Η χορήγηση πραγματοποιείται κατόπιν ραντεβού, από την Επιστημονικά Υπεύθυνη των κέντρων Κα. Καπιώτου Αναστασία, η οποία είναι επίσημα πιστοποιημένη θεραπεύτρια και κατέχει την άδεια χορήγησης της δοκιμασίας «λογομετρο».

To Top
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται !!