Μαθησιακές Δυσκολίες και Αντιστροφές γραμμάτων κι αριθμών. Μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε; Κι όμως μπορούμε! Χρειάζεται ενίσχυση του μαθητή με στρατηγικές και τεχνικές. Δείτε παρακάτω κάποιες από αυτές!

Οι αντιστροφές αριθμών και γραμμάτων αποτελούν συχνό φαινόμενο κυρίως όταν έχουμε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Κλασικό παράδειγμα είναι οι μαθητές που «μπερδεύουν» το γράμμα «ε» με τον αριθμό «3».

Η σύγχυση αυτή που προκαλείται στο μαθητή, αφορά τόσο στη γραφή, όσο και στην ανάγνωση ή και στα δύο.

Για τον μαθητή που αντιστρέφει γράμματα και αριθμούς, η ανάγνωση και η γραπτή έκφραση μπορεί να μετατραπεί σε διαρκή αγώνα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη μετέπειτα πορεία του.

Τα περισσότερα γράμματα της αλφάβητου, όπως και οι αριθμοί έχουν ξεχωριστό σχήμα από όποια πλευρά κι αν τα στρέψεις κι έτσι δε μπορούν να μπερδευτούν με οποιαδήποτε άλλα. Υπάρχουν, ωστόσο και τα παρόμοια οπτικά ή ακουστικά γράμματα (γραφήματα και φωνήματα), που δυσκολεύουν τη ζωή των μαθητών μας.

Ένας νεαρός αναγνώστης ή ένα δυσλεξικό παιδί δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει ότι η κατεύθυνση των γραμμάτων παίζει τόσο σημαντικό ρόλο ή να θυμηθεί ποιο γράμμα/αριθμός είναι ποιο.

Πρέπει να διαχωρίσουμε βέβαια τα μικρότερα παιδιά, τα οποία μπορεί να συγχέουν γράμματα και φωνήματα λόγω μικρής εμπειρίας γραμματισμού.

Εάν το παιδί ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 3 έως 7 κι έχει μόλις αρχίσει να διαβάζει, είναι απολύτως φυσιολογικό να κάνει περιστασιακά λάθη αντιστροφής γραμμάτων κι αριθμών είτε κατά την γραφή, είτε κατά την ανάγνωση. Στην περίπτωση αυτή το διορθώνουμε με ευγενικό τρόπο και συνεχίζουμε.

Εάν όμως το παιδί είναι 8 ετών και άνω κι αντιμετωπίζει συχνά το φαινόμενο της αντιστροφής γραμμάτων/αριθμών, είναι σημαντικό να δράσουμε άμεσα και να επιχειρήσουμε να επιλύσουμε το θέμα, είτε ως γονείς, είτε ως εκπαιδευτικοί.Ακολουθούμε, λοιπόν, τα εξής βήματα:

1ο Βήμα: Δοκιμάζουμε να αποτρέψουμε τη σύγχυση αριθμών και γραμμάτων πριν καν ξεκινήσει, δείχνοντας τη σωστή φορά των γραμμάτων στα παιδιά και ζητώντας τους να την ακολουθήσουν.

2ο Βήμα: Εάν τα παιδιά αντιμετωπίζουν ήδη το θέμα της αντιστροφής αριθμών και γραμμάτων, επιλύουμε τη σύγχυση. Για τους μεγαλύτερους μαθητές μας, ίσως είναι αρκετά αργά να αποτρέψουμε τη σύγχυση. Μπορούμε, ωστόσο, να τους διδάξουμε από την αρχή τα συγκεκριμένα γράμματα και τους αριθμούς, που τους μπερδεύουν. Η σύγχυση αυτή μπορεί να αποτραπεί αν συγκρίνουμε και εστιάζουμε την προσοχή στις ομοιότητες και τις διαφορές των διαφορετικών γραμμάτων-φωνημάτων.

Για να δούμε πώς! Για την «αποκατάσταση της σύγχυσης» προτείνουμε τις εξής μεθόδους:

Μέθοδος 1η: Χρησιμοποιήστε χειραπτικό υλικό

Δίνουμε στον μαθητή μας επιφάνειες από διάφορες υφές (χάρτινες, υφασμάτινες, χνουδωτές κλπ) και τον ρωτάμε ποια επιφάνεια του θυμίζει για παράδειγμα το γράμμα «ε». Έπειτα κόβουμε σε μια μεγάλη επιφάνεια του υλικού της επιλογής του το γράμμα «ε» και του ζητάμε να ακολουθήσει με τον αντίχειρά του τη φορά του γράμματος καταγράφοντάς το στο αντίστοιχο υλικό. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία μέχρι να μπορεί να γράφει με ευκολία το αντίστοιχο γράμμα/αριθμό. Μόλις ο μαθητής μας είναι έτοιμος να συνεχίσει στο επόμενο γράμμα/αριθμό επιλέγουμε διαφορετικής υφής επιφάνειες και συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία.

 

Μέθοδος 2η: Χρησιμοποιείστε την «αερογραφή»

Ζητάμε από τον μαθητή μας να «γράψει» με το χέρι του στον αέρα το ζητούμενο γράμμα/αριθμό και ταυτοχρόνως να το αναφωνεί. Το παιδί θα πρέπει να προσποιείται ότι το χέρι του είναι το μολύβι του.

 

 

Μέθοδος 3η: Χρησιμοποιείστε αναλογίες

Προσπαθήστε να συνδυάσετε τα γράμματα ή τους αριθμούς με αντίστοιχα σχήματα/εικόνες, π.χ. ο αριθμός «6», αποτελείται από ένα μικρό μπαλάκι κι ένα ανάποδο μπαστουνάκι. Όταν, λοιπόν, θα διδάσκουμε τον αριθμό «6» μπορούμε να λέμε στο μαθητή μας σαν μότο: «παίρνουμε ένα μπαλάκι και το χτυπάμε με το ανάποδό μας μπαστουνάκι». Το παιδί θα πρέπει να εξασκηθεί σε αυτή την κίνηση και αν δε μπορεί να γράψει μόνο του τον αριθμό, μπορεί να ανακαλεί στη μνήμη του το μότο μας και τελικά να επιτυγχάνει την ορθή γραφή του αριθμού. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία, όσες φορές χρειαστεί.

 

Μέθοδος 4η: Δώστε την απαραίτητη προσοχή στο σχήμα του στόματος κατά την εκφώνηση των αριθμών/γραμμάτων.

Δίνουμε προσοχή στο στόμα μας κατά την εκφώνηση των γραμμάτων, π.χ. όταν λέμε «μπ» τα χείλη μας είναι κλειστά, ενώ όταν λέμε «ντ» τα χείλη μας είναι ανοιχτά.

 

Πηγή: www.mathisiakes-dyskolies.gr