Προκλητή ζήτηση ειδικών θεραπειών

Βεντούρης Νεκτάριος-Ελευθέριος

Τηλ.: 6932606449

E-mail: nektarvento@gmail.com

 

Αθήνα, 22 Μαΐου 2018

 

Προς:

 • Υπουργό Υγείας, κ. Ξανθό Ανδρέα
 • Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κ. Πολάκη Παύλο
 • Υπουργό Εργασίας, κ. Αχτσιόγλου Ευτυχία
 • Αναπληρώτρια Υπουργό Πρόνοιας, κ. Φωτίου Θεανώ
 • Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Δούρου Ρένα

Κοινοποίηση:

 • Υφυπουργό Παιδείας, κ. Τζούφη Μερόπη
 • Βουλευτές
 • Μ.Μ.Ε. (Έντυπα, ηλεκτρονικά, ραδιοφωνικά)
 • Φορείς

 

ΘΕΜΑ: «Προκλητή ζήτηση ειδικών θεραπειών»

Αξιότιμοι Κύριοι και Κυρίες,

Είμαι γονέας παιδιού με αναπηρία και με αφορμή τη δημόσια συζήτηση που έχει ξεκινήσει από το Δεκέμβριο 2016, αναφορικά με τις αλλαγές στο πεδίο των ειδικών θεραπειών, σε συνδυασμό με τις δηλώσεις των αρμόδιων θεσμικών φορέων, επιβάλλεται να γίνουν ορισμένες επισημάνσεις.

Στις 7 Μαΐου 2018, διοργανώθηκε ημερίδα, (η οποία δεν είχε τα βασικά χαρακτηριστικά ημερίδας καθώς οι ερωτήσεις που τέθηκαν από το ακροατήριο δεν απαντήθηκαν μία προς μία) όπου παρουσιάστηκε το περιβόητο και πολυαναμενόμενο πόρισμα της Επιστημονικής  Επιτροπής για θέματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Ο Υπουργός Υγείας στην εναρκτήρια ομιλία του επανέλαβε όλα εκείνα τα επιχειρήματα που χρησιμοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα, για να δικαιολογήσουν ως αναγκαία κι επιβεβλημένη την αλλαγή του πλαισίου των ειδικών θεραπειών. Για τις ανάγκες του παρόντος εγγράφου, θα συγκρατήσω μόνο το επιχείρημα της «προκλητής ζήτησης», που επικαλείται με ιδιαίτερο ζήλο το Υπουργείο Υγείας αλλά κι ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Τι είναι όμως, η προκλητή ζήτηση;

«Ως προκλητή ζήτηση υπηρεσιών υγείας, ορίζεται η ζήτηση που δεν αντιστοιχεί στην κάλυψη υπαρκτών αναγκών υγείας, αλλά προκαλείται από άλλους παράγοντες. Ο σημαντικότερος παράγοντας είναι ο ίδιος ο γιατρός, που προκαλεί αύξηση της ζήτησης των ιατρικών υπηρεσιών, με σκοπό την άμεση ή έμμεση αύξηση των αποδοχών του. Το φαινόμενο της προκλητής ζήτησης, εμφανίζεται στα συστήματα υγείας όπου ο γιατρός αμείβεται κατά πράξη και γίνεται εντονότερο, όταν το κόστος καλύπτεται από ασφαλιστικούς φορείς. Μπορεί να προκληθεί για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς λόγους, για την πλήρωση κενών νοσηλευτικών κλινών ή για την ικανοποίηση των ίδιων των ασθενών, κυρίως όταν αυτοί δεν είναι σωστά πληροφορημένοι. Σημαντικός παράγοντας ακόμη, μπορεί να είναι και η άμεση ή έμμεση διαφήμιση ιατρικών “προϊόντων” του ιδιωτικού τομέα, με σκοπό της αύξηση της κερδοφορίας των ιατρικών και φαρμακευτικών επιχειρήσεων». [Υφαντόπουλος Γιάννης : ‘Τα οικονομικά της υγείας – θεωρία και πολιτική’, εκδόσεις Τυπωθήτω, 2003, σ. 318-322]

Επομένως, για την προκλητή ζήτηση ειδικών θεραπειών, μπορεί να ευθύνονται:

 • ο ιατρός που γνωματεύει, με σκοπό την άμεση ή έμμεση αύξηση των αποδοχών του,
 • ο θεραπευτής, ο οποίος στην περίπτωση μας, αμείβεται κατά πράξη και το κόστος καλύπτεται (μερικώς) από τον ασφαλιστικό φορέα
 • ο ασφαλισμένος ο οποίος λαμβάνει μια υπηρεσία που ενδεχομένως δεν του είναι αναγκαία (αλλά αδυνατεί να το αξιολογήσει) και του αποδίδεται η δαπάνη από τον ασφαλιστικό φορέα.

Ο ιατρός λοιπόν μπορεί να γνωματεύσει κάτι που δεν είναι αληθές ή ακριβές και να προτείνει το μέγιστο προβλεπόμενο αριθμό ειδικών θεραπειών, χωρίς όμως να είναι απαραίτητες. Εκ πρώτης όψεως, δεν προκύπτει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος για τον ιατρό, εφόσον δεν εκτελεί τις θεραπείες, ούτε λαμβάνει επιπλέον αμοιβή για κάθε γνωμάτευση (συνταγή) ειδικών θεραπειών.

Ο θεραπευτής, μπορεί να διαμορφώσει ένα αχρείαστο πρόγραμμα παρέμβασης, τέτοιο ώστε να εξασφαλίσει την είσπραξη ποσού ίσου με το μέγιστο προβλεπόμενο αποδιδόμενο από τον ασφαλιστικό φορέα. Για να συμβεί αυτό σημαίνει ότι έχει εξασφαλιστεί η γνωμάτευση (συνταγή) ειδικών θεραπειών.

Τέλος, ο γονέας μπορεί να αιτηθεί από δημόσια δομή, την έκδοση ιατρικής γνωμάτευσης (συνταγής) ειδικών θεραπειών για το παιδί του (χωρίς απαραίτητα να συντρέχει παθολογία), εν συνεχεία να παρασχεθούν στο παιδί ειδικές θεραπείες, από θεραπευτή και τέλος, ο γονέας να καταθέσει την απόδειξη, στον ασφαλιστικό φορέα ώστε να του αποδοθεί η δαπάνη για τις μη αναγκαίες  υπηρεσίες που έλαβε.

Μία επιπλέον περίπτωση προκλητής ζήτησης, είναι όταν το παιδί λαμβάνει υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας σε κέντρο διημέρευσης-ημερήσιας φροντίδας (στην συντριπτική πλειοψηφία τους, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) στα πλαίσια υλοποίησης πράξης συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος και ταυτόχρονα ν’ αποδίδεται δαπάνη από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για ειδικές θεραπείες, κάτι που απαγορεύεται.

Στο άρθρο 17 του ισχύοντος Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας, αναφέρεται ρητά ότι «η χορήγηση του νοσηλίου-τροφείου σε όλες τις κατηγορίες ιδρυμάτων και των κέντρων διημέρευσης-ημερήσιας φροντίδας, με τυχόν ταυτόχρονη χορήγηση πράξεων θεραπείας για την ίδια πάθηση, θεωρείται διπλή παροχή σε είδος και δε δύναται να χορηγηθεί».

Από τα ανωτέρω λοιπόν, προκύπτει το κακοπροαίρετο συμπέρασμα ότι, ο κάθε εμπλεκόμενος ξεχωριστά ή συνεργαζόμενοι, ευθύνονται (συνειδητά ή ασυνείδητα) για την προκλητή ζήτηση ειδικών θεραπειών άρα κι αύξηση της συγκεκριμένης δαπάνης.

Ενδεχομένως να υπάρχουν επιπλέον τρόποι προκλητής ζήτησης ειδικών θεραπειών και να μου διαφεύγουν. Ίσως το Υπουργείο Υγείας κι ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να γνωρίζουν κάτι παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να τονιστεί ότι το φαινόμενο της προκλητής ζήτησης με όποιο τρόπο κι αν δημιουργείται, είναι απαράδεκτο, ανήθικο, καταδικαστέο και πρέπει να εκλείψει.

Υπάρχει όντως προκλητή ζήτηση ειδικών θεραπειών;

Από την πρώτη στιγμή που μπήκε στο δημόσιο διάλογο το επιχείρημα της προκλητής ζήτησης, αυτό συνδέθηκε με την υπερβολική δαπάνη και με σαφείς αιχμές ότι την καρπώνονται οι θεραπευτές.

Συγκεκριμένα, επισημάνθηκε ότι, θεραπευτές μέσω αξιολογήσεων προκαλούσαν ανησυχία και προβληματισμό στους γονείς για δήθεν ελλείμματα που διαπίστωσαν στο παιδί. Στη συνέχεια κατεύθυναν τους γονείς, να αιτηθούν τη χορήγηση βεβαίωσης ειδικών θεραπειών ώστε να καλύψουν τη δαπάνη ενός (αχρείαστου) προγράμματος παρέμβασης. Επίσης, υπήρξαν αναφορές για περιπτώσεις γονέων ότι τους αποδιδόταν δαπάνη για ειδικές θεραπείες ενώ λάμβαναν υπηρεσίες σχολικής μελέτης, από κέντρα ειδικών θεραπειών.

Υπήρξε κι εξακολουθεί να υπάρχει, έντονη αντίδραση από τους συλλόγους θεραπευτών όπου επισημαίνουν ότι δεν ευθύνονται για την προκλητή ζήτηση, καθώς δεν συνταγογραφούν, παρά μόνο εκτελούν τις πράξεις που αναφέρει η γνωμάτευση (συνταγή). Οι θεραπευτές τονίζουν ότι δικαίωμα συνταγογράφησης ειδικών θεραπειών έχουν μόνο οι ιατροί που εργάζονται σε δημόσιες δομές.

Προκύπτει λοιπόν ένα εύλογο ερώτημα. Πως μπορεί ένας ιατρός που εργάζεται σε δημόσια δομή ν’ αυξήσει άμεσα ή έμμεσα τις αποδοχές του, εκδίδοντας μία μη αληθή γνωμάτευση για παροχή ειδικών θεραπειών, εφόσον ούτε εκτελεί τις πράξεις που συνταγογραφεί, ούτε λαμβάνει επιπλέον αμοιβή για κάθε γνωμάτευση ειδικών θεραπειών που υπογράφει;

Τελικά τι συμβαίνει; Ποιος προκαλεί τη ζήτηση αχρείαστεων ειδικών θεραπειών άρα και την υπερβολική δαπάνη; Οι ιατροί, οι θεραπευτές, οι γονείς ή όλοι μαζί; Πόσα επιπλέον εκατομμύρια ευρώ το χρόνο κοστίζουν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οι αχρείαστες ή εικονικές ειδικές θεραπείες; Άραγε, το Υπουργείο Υγείας κι ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διαθέτουν τα απαραίτητα στοιχεία ώστε ν’ αποδείξουν την προκλητή ζήτηση;

Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, δεν έχει δοθεί κάποια πειστική εξήγηση ή κάποιο επαρκές στοιχείο αναφορικά με την προκλητή ζήτηση. Ούτε εγώ διαθέτω στοιχεία για την προκλητή ζήτηση ή την υπερδιάγνωση. Η αναζήτηση όμως τεκμηριωμένων απαντήσεων με οδήγησε στην ανακάλυψη ορισμένων πληροφοριών, οι οποίες κρίνω ότι πρέπει τεθούν στο δημόσιο διάλογο.

Εταιρεία Ψυχοκοινωνικών Μελετών

Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικών Μελετών (Ε.ΨΥ.ΜΕ.) είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, που ιδρύθηκε από επαγγελματίες του χώρου ψυχικής υγείας και ειδικής αγωγής το 1998.

Ενεργοποιείται στον τομέα της ψυχικής υγείας και του κοινωνικού αποκλεισμού πολιτών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (κυρίως ατόμων με ψυχική νόσο, νοητική αναπηρία και αυτισμό), με σκοπό την ανάπτυξη προγραμμάτων και δομών που να απαντούν στις πολυεπίπεδες ανάγκες τους.

Η Ε.ΨΥ.ΜΕ. διαχειρίζεται τις παρακάτω έξι (6) δομές:

 1. Κ.Ημ.Α 1, πρόκειται για κέντρο ημέρας για τον αυτισμό όπου προσφέρει υπηρεσίες διάγνωσης, θεραπευτικής παρέμβασης, εκπαίδευσης κι ολοκληρωμένης πλαισίωσης παιδιών 2-14 ετών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), καθώς και των οικογενειών τους.
 2. Κ.Ημ.Α. 2, πρόκειται για κέντρο ημέρας για εφήβους και νέους με αυτισμό όπου προσφέρει υπηρεσίες αξιολόγησης, θεραπευτικής παρέμβασης, εκπαίδευσης και ολοκληρωμένης πλαισίωσης εφήβων και νέων 14-25 ετών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), καθώς και των οικογενειών τους. Δημιουργήθηκε το 2008 στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Ψυχαργώς-β’ φάση» και από το 2010 εντάχθηκε στον κρατικό προϋπολογισμό.
 3. Κοινωνική Λέσχη ΣΧΕΔΙΑ, πρόκειται για κέντρο διημέρευσης-ημερήσιας φροντίδας όπου απευθύνεται σε άτομα με νοητικές και κινητικές δυσκολίες. Ιδρύθηκε για να καλύψει ένα κενό στην εκπαίδευση και στην απασχόληση ατόμων με αναπηρίες που έχουν τελειώσει την εκπαίδευση που προβλέπεται για Άτομα Με Αναπηρίες.
 4. ΡΟΤΑ, πρόκειται για μονάδα αποκατάστασης και πρόληψης της Ε.ΨΥ.ΜΕ. για παιδιά κι εφήβους, με έδρα τη Σαλαμίνα.
 5. ΚΙΒΩΤΟΣ, πρόκειται για μονάδα αποκατάστασης και πρόληψης της Ε.ΨΥ.ΜΕ. για παιδιά κι εφήβους, με έδρα το Πέραμα.
 6. ΚΑΤΑΡΤΙ, πρόκειται για κέντρο δια βίου μάθησης, που παρέχει συνεχιζόμενη κατάρτιση σε ενήλικες, χρησιμοποιώντας τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων, σε πιστοποιημένους από τον Ε.Ο.Π.Ε.Π.Π. χώρους, με πιστοποιημένα συστήματα, εργαλεία κι εκπαιδευτές.

Εκτός από τη διαχείριση των παραπάνω δομών, η Ε.ΨΥ.ΜΕ., έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα του Cygnet Programme για την Ελλάδα. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα cygnet.gr«το πρόγραμμα εκπαίδευσης Cygnet αποτελεί ένα δομημένο πρόγραμμα με απώτερο στόχο την εκπαίδευση γονέων και φροντιστών στην κατανόηση του Αυτιστικού Φάσματος. Ταυτόχρονα λειτουργεί ως τόπος συνάντησης γονέων προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις, εμπειρίες και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των παιδιών τους όσο και τη δική τους«.

Αν μη τι άλλο, η Ε.ΨΥ.ΜΕ. διαθέτει μεγάλο εύρος παρεχόμενων υπηρεσιών. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι συνεργάζεται με άλλους φορείς της τοπικής κοινωνίας, ενώ έχει υλοποιήσει πολλά συγχρηματοδοτούμενα έργα.

Ας δούμε μερικές από τις δράσεις που έχει αναλάβει ή έχει υλοποιήσει η Ε.ΨΥ.ΜΕ. μέσω συνεργασιών ή συγχρηματοδοτούμενων πράξεων:

Στις 7 Μαΐου 2010, η Ε.ΨΥ.ΜΕ. και η Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Περάματος, διοργανώνουν ημερίδα με θέμα «Επιθετικότητα – Προβλήματα Συμπεριφοράς στο Σχολείο» όπου στους κεντρικούς ομιλητές συμπεριλαμβάνεται ο κύριος Βουτυράκος ως Προϊστάμενος Ιατροπαιδαγωγικού Ε.ΚΕ.ΨΥ.Ε. Πειραιά.

Στις 22 Ιουνίου 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρηση Δήμου Περάματος εγκρίνει (ΑΔΑ: 4Α2ΧΩΞΔ-Ω) τη συμμετοχή της επιχείρησης ως συμπράττων φορέας με την Ε.ΨΥ.ΜΕ. στην Πράξη «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική περίοδο 2007-2013».

Στις 09 Φεβρουαρίου 2012, η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, αποφασίζει (ΑΔΑ: ΒΟΖΔΛ-7ΘΘ) την ένταξη της Πράξης ¨Ε.ΨΥ.ΜΕ. -ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑμΕΑ» με κωδικό MIS 373779 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 750.000,00€.

Στις 24 Φεβρουαρίου 2012, το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Περάματος, εγκρίνει (ΑΔΑ: Β44ΡΩΞΔ-ΑΣΜ) την επικαιροποίηση μνημονίου συνεργασίας με τον φορέα Ε.ΨΥ.ΜΕ. που έχει υπογραφεί με δικαιούχους Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στο Δήμο, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας.

Στις 28 Φεβρουαρίου 2012, ο Υφυπουργός Υγείας, εγκρίνει (ΑΔΑ: Β44ΓΘ-ΑΡΚ) από άποψη σκοπιμότητας την υλοποίηση προγράμματος σχολικής ένταξης νηπίων και παιδιών με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Ε.ΨΥ.ΜΕ., στο πλαίσιο του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΤΕΠ ΑΝΑΔ) του ΕΣΠΑ 2007-2013. Οι δαπάνες λειτουργίας της δράσης ανέρχονται στο ποσό των 540.000,00€ περίπου, για δύο (2) έτη και θα καλυφθούν από το ΤΕΠ ΑΝΑΔ του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Στις 13 Ιουνίου 2012, η Γενική Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων πόρων, αποφασίζει (ΑΔΑ: Β4Λ0Λ-9ΒΞ) την ένταξη της πράξης «Ε.ΨΥ.ΜΕ. – Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Πειραιά» με κωδικό MIS 374482 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 137.418,75€.

Στις 21 Ιουνίου 2013, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, αποφασίζει (ΑΔΑ: ΒΕΖΧΘ-0ΩΙ) την ένταξη της Πράξης «Εξατομικευμένη Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας από το Φορέα Ε.ΨΥ.ΜΕ. στις Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» με κωδικό MIS 448086 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 631.703,79€.

Στις 20 Φεβρουαρίου 2014, η Ε.ΨΥ.ΜΕ. υπογράφει σύμβαση (ΑΔΑΜ: 15SYMV003411718) με την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Υ.Ε.) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, στα πλαίσια της Πράξης «Παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων από πιστοποιημένα εξειδικευμένα κέντρα κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης ατόμων με αναπηρίες και απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου», για την εκτέλεση του Υποέργου «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις τρεις (3) περιφέρειες σταδιακής εξόδου», συνολικού προϋπολογισμού 146.250,00€.

Στις κ 5 Απριλίου 2014, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τον Αυτισμό, το «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη», σε συνεργασία με την Ε.ΨΥ.ΜΕ. και το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά για παιδιά με αυτισμό, διοργανώνει διημερίδα με τίτλο Αυτισμός: «Μιλάμε, Μαθαίνουμε, Κατανοούμε, στις 4 & 5 Απριλίου 2014».

Τη δεύτερη μέρα λειτουργούν δεκαοχτώ (18) βιωματικά εργαστήρια, από τις  10 το πρωί έως τις 7 το βράδυ, και στα δύο κτήρια του Ιδρύματος. Στα εργαστήρια συμμετέχουν αποκλειστικά γονείς-κηδεμόνες, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν για το παιδί τους και να θέσουν ερωτήσεις θεραπευτικής αντιμετώπισης. Τα παιδιά των γονέων που παρακολουθούν τα εργαστήρια, απασχολούνται δημιουργικά με ειδικούς παιδαγωγούς στο κέντρο «Έλλογον», στον Πειραιά.

Στις 2 Απριλίου 2015, η Ε.ΨΥ.ΜΕ. διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Ελάτε να μιλήσουμε για τον Αυτσιμό», στο Πολιτιστικό Κέντρο Κερατσινίου Δραπετσώνας «Αντώνης Σαμαράκης».

Στις 10 Οκτωβρίου 2016, η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, αποφασίζει (ΑΔΑ: 796Β4653Ο7-Ρ20) την επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης της Πράξης  «Ε.ΨΥ.ΜΕ. – Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Πειραιά», με κωδικό ΟΠΣ 465235, συνολική Δημόσια Δαπάνη 136.018,75€ και Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη 114.100,00€, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση».

Στις 18 Απριλίου 2017, η Περιφερειάρχης Αττικής αποφασίζει (ΑΔΑ: 6ΖΙ77Λ7-Ω69) την ένταξη της Πράξης «Ημερήσια Φροντίδα Ατόμων με Νοητική Υστέρηση στη Δραπετσώνα» με κωδικό ΟΠΣ 5002544 στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμησης της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020». Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 1.036.800,00€.

Στις 18 Απριλίου 2017, η Περιφερειάρχης Αττικής αποφασίζει (ΑΔΑ: 69117Λ7-Σ4Ο) την ένταξη της Πράξης «Υπηρεσίες Ημερήσιας φροντίδας/Παραμονής για Άτομα με Αυτισμό» με κωδικό ΟΠΣ 5002654, στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμησης της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020». Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 864.000,00€.

Στις 30 Ιανουαρίου 2018, η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποφασίζει (ΑΔΑ: Ω5Δ4465Θ1Ω-ΠΓΝ) την ανανέωση της πιστοποίησης της Ε.ΨΥ.ΜΕ. ως φορέα παροχής υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η διάρκεια της ειδικής πιστοποίησης είναι τέσσερα (4) έτη από τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Για λόγους εξοικονόμησης χώρου και χρόνου, παραλείπω ν’ αναφέρω τις τακτικές επιχορηγήσεις που λαμβάνει η Ε.ΨΥ.ΜΕ. από το Υπουργείο Υγείας στα πλαίσια του προγράμματος «Ψυχαργώς», όπως επίσης και τις επιχορηγήσεις που έχει λάβει από τον Ο.Α.Ε.Δ. ως φορέας πρακτικής άσκησης και για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Παρόλ’ αυτά, τα συγκεκριμένα στοιχεία είναι διαθέσιμα στη Διαύγεια.

Στην ιστοσελίδα της Ε.ΨΥ.ΜΕ. και συγκεκριμένα στην ενότητα «Στελέχωση», δεν παρατίθενται στοιχεία, σχετικά με τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ή το στελεχιακό δυναμικό.

Μόνο στην ιστοσελίδα του Κ.Δ.Β.Μ. «ΚΑΤΑΡΤΙ», υπάρχουν πληροφορίες για το οργανόγραμμα του Κ.Δ.Β.Μ., όπου αναφέρονται ως Διευθυντής Κέντρου ο κύριος Βουτυράκος Παναγιώτης (Παιδοψυχίατρος), ως Υπεύθυνη Κατάρτισης η κυρία Σταθοπούλου Μάρω (Παιδοψυχίατρος) ενώ εμφανίζεται ως Υπεύθυνη Συνοδευτικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών η κυρία Δυναμίδη Σιμέλα (Κοινωνική Λειτουργός).

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Κ.Δ.Β.Μ. «Κατάρτι», «η Σταθοπούλου Μάρω είναι παιδοψυχίατρος, διευθύντρια και επιστημονική υπεύθυνη του Κέντρου Ημέρας για τον Αυτισμό (Κ.Ημ.Α.) της Ε.ΨΥ.ΜΕ., της οποίας είναι ιδρυτικό μέλος και μέλος του Δ.Σ., καθώς επίσης και υπεύθυνη κατάρτισης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης «Κατάρτι» της Ε.ΨΥ.ΜΕ.».

Επίσης, αναφέρεται ότι «ο  Βουτυράκος Παναγιώτης είναι παιδοψυχίατρος, Διευθυντής της Δομής Ψυχικής Υγείας  Πειραιά του  Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΝΠΙΔ του ευρύτερου Δημόσιου τομέα) και Διευθυντής του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης «Κατάρτι» της Ε.ΨΥ.ΜΕ.  της οποίας είναι ιδρυτικό μέλος και μέλος του Δ.Σ.

Είναι Πρόεδρος  του Ελληνικού Επιστημονικού Δικτύου για τις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (Ε.Ε.Δ.Δ.Α.Φ.) και Αντιπρόεδρος του  Δ.Σ της Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων Πειραιά. Είναι μέλος της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την αναμόρφωση του  Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού ποσοστών Αναπηρίας».

Πρέπει να συμπληρώσω ότι ο κύριος Βουτυράκος, εκτός των παραπάνω, είναι και Επιστημονικός Διευθυντής του ΚΔΗΦ-ΚΗΦ «ΣΧΕΔΙΑ», της Ε.ΨΥ.ΜΕ., σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 2484/27-06-2013 απόφαση (ΑΔΑ: ΒΛ4Α7Λ7-Ω5Β) Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά (ΦΕΚ Β 1733/2013), περί χορήγησης άδειας λειτουργίας κέντρου διημέρευσης-ημερήσιας φροντίδας.

Επίσης, στην συγκεκριμένη απόφαση, αναφέρεται ότι η κυρία Δυναμίδη Σιμέλα είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΨΥ.ΜΕ., ενώ εκτελεί και χρέη Διοικητικής Διευθύντριας στο ΚΔΗΦ-ΚΗΦ «ΣΧΕΔΙΑ».

Να συμπληρώσω ότι με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 2587/06-09-2016 απόφαση (ΑΔΑ: 60ΦΘ7Λ7-ΙΩ4) του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πειραιά, αναθεωρήθηκε η άδεια λειτουργίας του ΚΔΗΦ-ΚΗΦ «ΣΧΕΔΙΑ», όπου αυξήθηκε η δυναμικότητα της δομής από είκοσι πέντε (25) κλίνες σε εβδομήντα τρεις (73) κλίνες.

Στις 8 Φεβρουαρίου 2017, η Βουλευτής ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ. Α’ Πειραιά και Νήσων, κυρία Σταματάκη Ελένη επισκέπτεται τις δομές της Ε.ΨΥ.ΜΕ., Κ.Ημ.Α. 1,  Κ.Ημ.Α. 2, ΣΧΕΔΙΑ καθώς και την Κοιν. Σ. Επ. Ένταξης «Ο κήπος της Ελπίδας», όπου συνομίλησε με την κυρία Σταθοπούλου, τη κυρία Δυναμίδη και τους εργαζόμενους.

Όπως αναφέρει το elenstamataki.blogspot.gr, “Η Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης «Ο Κήπος της Ελπίδας» είναι μια Κοινωνική Επιχείρηση που συνέστησε η Εταιρία Ψυχοκοινωνικών Μελετών ώστε να εργαστούν πέντε (5) νέοι με αναπηρία που ήταν εκπαιδευόμενοί της.

Το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι παραπάνω δομές είναι η έλλειψη σταθερής ροής χρηματοδότησης, καθώς και η απουσία ενός ορθολογιστικού, απλού και αποτελεσματικού συστήματος κοστολόγησης των υπηρεσιών. Επεσήμαναν ότι αν και έχει βελτιωθεί η κατάσταση, συνεχίζουν να υπάρχουν δυσκολίες γραφειοκρατικού χαρακτήρα. 

Η βουλεύτρια είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τα παιδιά και τους νέους και να διαπιστώσει το σημαντικό έργο που επιτελείται, συνεχάρη τους υπεύθυνους και τους εργαζόμενους για αυτό και τόνισε τη σημασία της διάχυσης της γνώσης και της εμπειρίας, ιδιαίτερα πάνω στον Αυτισμό στο γενικό και ειδικό εκπαιδευτικό σύστημα και στην κοινότητα. Δεσμεύτηκε να μεταφέρει τις προτάσεις και την εμπειρία της στη βουλή και τους αρμόδιους υπουργούς».

Στις 28 Φεβρουαρίου 2017, η κυρία Σταματάκη επισκέπτεται «το Παράρτημα Πειραιά του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών.

Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών ιδρύθηκε το 1956 και εφαρμόζει το πνεύμα της Κοινωνικής Ψυχιατρικής καθώς και της ψυχοδυναμικής σκέψης στη δημόσια περίθαλψη. Αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην χώρα μας, με κάλυψη σε μεγάλο εύρος της επικράτειας. Σκοποί του Κέντρου είναι η  παροχή φροντίδας για τη θεραπευτική αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών και η ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των πασχόντων, η ανάπτυξη ειδικών θεραπευτικών προγραμμάτων, η εξειδικευμένη εκπαίδευση των στελεχών ψυχικής υγείας, η ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς προγραμμάτων εκπαίδευσης για την πρόληψη και ευαισθητοποίηση σε θέματα ψυχικής υγείας, η έρευνα ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων και φαινομένων που σχετίζονται με θέματα ψυχικής υγείας και η ανάπτυξη της ιδέας της εθελοντικής προσφοράς.

Ειδικότερα το παράρτημα του Πειραιά περιλαμβάνει τις εξής υπηρεσίες: την Ιατροπαιδαγωγική Υπηρεσία, την Υπηρεσία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Ενηλίκων, το Ιατρείο Μνήμης και Άνοιας και τη Μονάδα Ημερήσιας Περίθαλψης για ψυχικά πάσχοντες.

Η βουλευτής συζήτησε με τον διευθυντή του παραρτήματος Πειραιά, παιδοψυχίατρο, Παναγιώτη Βουτυράκο, τους εργαζόμενους στο Ψυχιατρικό Τμήμα Ενηλίκων».

Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2014, η κυρία Σταματάκη Ελένη ήταν υποψήφιαδημοτική σύμβουλος Πειραιά, με το δημοτικό συνδυασμό «Το Λιμάνι της Αγωνίας» όπου επικεφαλής ήταν ο κύριος Δρίτσας Θεόδωρος, τον οποίο στήριζε ο ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ.. Με τον ίδιο δημοτικό συνδυασμό ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Πειραιά κι ο κύριος Βουτυράκος.

Αντίστοιχα, η κυρία Δυναμίδη Σιμέλα, ήταν υποψήφια δημοτική σύμβουλος Σαλαμίνας, με το δημοτικό συνδυασμό «Κίνηση Πολιτών Ν.ΑΥ.ΜΑΧΗ.Α.» της κυρίας Καρούση Δέσποινας, την οποία στήριζε ο ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ.. Επιπροσθέτως, η κυρία Δυναμίδη εμφανίζεται ως Συντονίστρια – Γραμματέας της Οργάνωσης Μελών του ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ. Σαλαμίνας.

Κέντρα Ειδικών Θεραπειών

Το «Έλλογον» ή αλλιώς «Ιατρική Εταιρεία Σταθοπούλου κ Σια ΕΕ», είναι ένα ιδιωτικό κέντρο ειδικών θεραπειών για παιδιά, εφήβους και τις οικογένειες τους. Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του, από το 1996 προσφέρει τις υπηρεσίες του στην πόλη του Πειραιά.

Το «Έλλογον», είναι μέλος του Πανελλήνιου Σωματείου Ιδιοκτητών Μονάδων Α΄ Βάθμιας Φροντίδας Ψυχικής Υγείας. Στην ιστοσελίδα του Σωματείου και συγκεκριμένα στον πίνακα μελών εμφανίζεται ως υπεύθυνος (εκπρόσωπος) ο κύριος Βουτυράκος Παναγιώτης.

Αντίστοιχα, στην ιστοσελίδα του «Έλλογον», υπάρχει ενότητα όπου αναφέρονται όλοι οι συνεργάτες που αποτελούν την ομάδα του κέντρου. Ανάμεσα τους υπάρχει κι ο κύριος Βουτυράκος όπου αναφέρεται ότι «συνεργάζεται με την ομάδα ως εξωτερικός συνεργάτης και αναλαμβάνει τη διάγνωση και την θεραπευτική πλαισίωση παιδιών, εφήβων και των οικογενειών τους».

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2011, ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.), αποφασίζει (ΑΔΑ: 4Α8ΗΟΡ9Χ-ΨΓ0) «τη σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με την εταιρεία «ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ ΕΛΛΟΓΟΝ», διάρκειας τριών ετών, δυνάμενη να ανανεώνεται μετά την υποβολή σχετικής αίτησης πριν τη λήξη της αν δεν καταγγελθεί από ένα από τα δύο μέρη, για ίσο χρονικό διάστημα».

Για περισσότερο από ένα χρόνο αιωρείται το θέμα των συμβάσεων στις ειδικές θεραπείες και τονίζεται διαρκώς η έλλειψη αδειοδότησης των κέντρων ειδικών θεραπειών. Κι όμως, ο Ο.Π.Α.Δ. κατάφερε το 2011, να συνάψει σύμβαση μ’ ένα κέντρο ειδικών θεραπειών.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του «Έλλογον», οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική μάθηση, ψυχοπαιδαγωγικό τμήμα, ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων, παιγνιοθεραπεία, δραματοθεραπεία, συμβουλευτικής οικογένειας, προγράμματα ψυχοεκπαίδευσης γονέων, παιδοψυχιατρική παρακολούθηση, μουσικοθεραπεία, εξωτερικά προγράμματα στην κοινότητα και κατ’ οίκον προγράμματα.

Να συμπληρώσω ότι ο κύριος Βουτυράκος Παναγιώτης, εμφανίζεται να συνεργάζεται και μ’ άλλο κέντρο ειδικών θεραπειών στην Αττική, εκτός από το «Έλλογον». Επίσης, δεν αποτελεί μοναδική περίπτωση Διευθυντή δημόσιας δομής ψυχικής υγείας παιδιών κι εφήβων που συνεργάζεται με ιδιωτικό κέντρο.

Ο κύριος Καραγιάννης Δημήτριος, Παιδοψυχίατρος, είναι Διευθυντής του Κέντρου Παιδοψυχικής Υγιεινής Αθήνας και ταυτόχρονα είναι ο επιστημονικός διευθυντής του Ψυχοθεραπευτικού και Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου «ΑΝΤΙΣΤΙΞΗ» το Θεραπευτικό κι Εκπαιδευτικό Ινστιτούτου «ΑΝΤΙΣΤΙΞΗ», όπου παρέχονται ατομική ψυχοθεραπεία, θεραπεία οικογένειας, ομαδική ψυχοθεραπεία, θεραπεία ζευγαριού, ομαδική ψυχοθεραπεία μητέρων, ομαδική ψυχοθεραπεία ζευγαριών, ψυχοθεραπεία εφήβων, παιγνιοθεραπεία κ.α.

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα antistixi.gr, “Η «Αντίστιξη» αποτελεί ένα σύγχρονο Θεραπευτικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υπαρξιακής Συστημικής προσέγγισης που ιδρύθηκε από τους παιδοψυχίατρους – ψυχοθεραπευτές Δημήτρη και Ελένη Καραγιάννη το 1993 ως «Κέντρο Έρευνας Ελληνικής Οικογένειας» και μετεξελίχτηκε σε «Αντίστιξη».

Πέραν τούτων στην «ΑΝΤΙΣΤΙΞΗ» υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα, εποπτείες, σεμινάρια δια βίου εκπαίδευσης, καθώς είναι πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο για την εκπαίδευση στη συστημική ψυχοθεραπεία από την European Family Therapy (EFTA).

Ας επανέλθουμε όμως στις δραστηριότητες του κύριου Βουτυράκου, όπως αποτυπώνονται στα Φύλλα Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στη Διαύγεια.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 199 ΑΕ-ΕΠΕ/1999, ο κύριος Βουτυράκος Παναγιώτης συμμετέχει στη σύσταση εταιρείας με την επωνυμία «ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ – Κέντρο Θεραπείας Ειδικών Διαταραχών Λόγου, Ανάγνωσης και Γραφής». Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της ειδικής εκπαίδευσης και ψυχικής υγείας σε παιδιά, ενήλικες και στις οικογένειες τους και ειδικότερα η αντιμετώπιση δυσκολιών λόγου, ανάγνωσης και γραφής σε διαγνωστικό και θεραπευτικό επίπεδο, η οργάνωση προγραμμάτων για την επανένταξη και επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων με ψυχικές και οργανικές διαταραχές, η λειτουργά θεραπευτικών ομάδων για όσους ασχολούνται με το παιδί και τον έφηβο (ομάδες γονέων, ειδικών δασκάλων). Η εταιρεία τελικά λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση (ΦΕΚ 12181 ΑΕ-ΕΠΕ/2012).

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 428 Β/1999 και την υπ’ αριθμό 493/5-03-199 απόφαση της τότε Νομάρχη Πειραιά, χορηγείται άδεια λειτουργίας Μικτού Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας με την επωνυμία «ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ» για άτομα με ειδικές ανάγκες στο Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ», όπου Επιστημονικός Διευθυντής ορίζεται ο Παιδοψυχίατρος Βουτυράκος Παναγιώτης για την επιστημονική διεύθυνση του κέντρου.

Ο συγκεκριμένος σύλλογος είναι φορέας – μέλος της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.με.Α. Σύμφωνα με το μητρώο μελών που παραθέτει η Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.με.Α.στην ιστοσελίδα της, εμφανίζεται ως Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Φίλων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Σαλαμίνες, ο κύριος Σπηλιόπουλος Ιωάννης, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.με.Α. και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Α.με.Α..

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β 345/2001 και την υπ’ αριθμό 1647/00-08-03-2001, απόφαση της τότε Νομάρχης Αθηνών, χορηγείται άδεια λειτουργίας Κέντρου Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με νοητική υστέρηση, ηλικίας 4 ετών και άνω, στο Σωματείο γονέων, κηδεμόνων και φίλων ατόμων με ειδικές ανάγκες «ΕΡΜΗΣ». Ως Επιστημονικός Διευθυντής και κατά το Νόμο υπεύθυνος ορίζεται ο Παναγιώτης Βουτυράκος, ιατρός με ειδικότητα Παιδοψυχιάτρου.

Μέχρι και σήμερα στην ιστοσελίδα του Σωματείου «ΕΡΜΗΣ», αναφέρεται ο κύριος Βουτυράκος ως Επιστημονικός Διευθυντής.

Το Σωματείο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων με Ειδικές Ανάγκες «ΕΡΜΗΣ», είναι φορέας μέλος της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.με.Α.. Σύμφωνα με το μητρώο μελών που παραθέτει η Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.με.Α.στην ιστοσελίδα της, εμφανίζεται ως Πρόεδρος του Συλλόγου ο κύριος Πανανός Αριστείδης, ο οποίος είναι Επίτιμος Πρόεδρος της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.με.Α., Επίτιμος Γενικός Γραμματέας της Ε.Σ.Α.με.Α. και νυν μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Α.με.Α. και Ταμίας της Ολομέλειας της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 190/18-10-2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής κι Ερευνών και την υπ αριθμό 3339/31-10-2011 απόφαση (ΑΔΑ: 45ΟΥ46904Β-1ΕΦ) Προϊσταμένου Διοικητικού, τοποθετείται στη θέση Διευθυντού του Παραρτήματος Πειραιά, ο Προϊστάμενος της Ιατροπαιδαγωγικής Υπηρεσίας Πειραιά, κύριος Βουτυράκος Παναγιώτης.

Η Ιατροπαιδαγωγική Υπηρεσία Πειραιά του Ε.ΚΕ.ΨΥ.Ε. παρέχει τις εξής διαγνωστικές υπηρεσίες:

 • Διάγνωση παιδοψυχιατρικών διαταραχών (άγχους, σχολικής άρνησης, διαταραχών συναισθήματος, κ.ο.κ.).
 • Διάγνωση και πιστοποίηση μαθησιακών δυσκολιών (έκδοση γνωματεύσεων για σχολική χρήση).
 • Διάγνωση διαταραχών φάσματος αυτισμού.
 • Διάγνωση ειδικών διαταραχών της ψυχολογικής ανάπτυξης.
 • Διάγνωση διαταραχών που σχετίζονται με την περίοδο ζωής του παιδιού  και της οικογένειάς του.

Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών είναι κοινωφελής οργανισμός ιδιωτικού δικαίου που παρέχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες, υπηρετώντας τις αρχές της κοινοτικής-κοινωνικής ψυχιατρικής, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί από την κλινική και θεωρητική εμπειρία,  τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Ο κύριος Βουτυράκος έχει διατελέσει Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Ε.ΚΕ.ΨΥ.Ε., ενώ μετά τις τελευταίες αρχαιρεσίες κατέχει τη θέση του Αντιπροέδρου.

Όπως παρατέθηκε παραπάνω, στην ιστοσελίδα του ΚΔΒΜ «ΚΑΤΑΡΤΙ», αναφέρεται ότι ο κύριος Βουτυράκος Παναγιώτης είναι Πρόεδρος του Ελληνικού Επιστημονικού Δικτύου για τις Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος (Ε.Ε.Δ.Δ.Α.Φ.), ενώ στην ιστοσελίδα του ιδιωτικού κέντρου ειδικών θεραπειών «Ελλογον» αναφέρεται ότι είναι Γενικός Γραμματέας.

Ενδεικτικά, μερικοί από τους σκοπούς του Δικτύου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα autismnet.gr είναι:

 • «Η υποστήριξη και τεκμηρίωση κάθε ενέργειας τοπικών ή εθνικών φορέων γονέων προσώπων με διαταραχές αυτιστικού φάσματος, στον τομέα της προστασίας των δικαιωμάτων των προσώπων με διαταραχή αυτιστικού φάσματος στην έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση, αξιολόγηση, θεραπεία, πρώιμη παρέμβαση, εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, αποκατάσταση αυτόνομη ή υποστηριζόμενη διαβίωση.
 • Η υλοποίηση ή συμμετοχή στην υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, εκπόνηση και έκδοση ερευνητικών εργασιών και επιστημονικών μελετών σε θέματα σχετικά με τους σκοπούς του σωματείου με ίδιους πόρους ή κατόπιν ανάθεσης με ή χωρίς αμοιβή ή επιχορήγηση από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, τοπική αυτοδιοίκηση κ.λπ.
 • Η διοργάνωση συνεδρίων, επιστημονικών συναντήσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων που απευθύνονται σε επιστήμονες ή στο ευρύτερο κοινό για την προώθηση της επιστημονικής γνώσης στον τομέα των διαταραχών αυτιστικού φάσματος. Οι εν λόγω δραστηριότητες μπορούν να χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους ή κατόπιν ανάθεσης με ή χωρίς αμοιβή ή επιχορήγηση από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, τοπική αυτοδιοίκηση κ.λπ.»

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 31970/Δ9.9047-15/07-2015 απόφαση (ΑΔΑ: ΩΒ7Τ465Θ1Ω-ΧΜΞ) του Υπουργού Εργασίας συγκροτείται Ειδική Επιστημονική Επιτροπή «με έργο τον καθορισμό με εκατοστιαία αναλογία, για όλους τους Ασφαλιστικούς Φορείς και το Δημόσιο, σε Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας, του ποσοστού αναπηρίας, που συνεπάγεται κάθε πάθηση ή βλάβη ή σωματική ή ψυχική ή πνευματική εξασθένηση ή η συνδυασμένη εμφάνιση τέτοιων παθήσεων ή βλαβών ή εξασθενήσεων καθώς και οι υποτροπές αυτών».

Μέλος τη συγκεκριμένης Επιτροπής ορίζεται ο κύριος Βουτυράκος Παναγιώτης, ως ιατρός παιδοψυχίατρος που εργάζεται στις δομές αναπηρίας.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό Α1β/Γ.Π.οικ:53913/17-07-2015 απόφαση (ΑΔΑ: 6ΡΝΟ465ΦΥΟ-6ΗΩ) του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, με θέμα «Τροποποίηση των Τομεακών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων Αθηνάς και Θεσσαλονίκης», ο κύριος Βουτυράκος Παναγιώτης τοποθετείται στην 1η Τ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. Νότιας και Δυτικής Αττικής για τον 1ο, 2ο και 4ο Το.Ψ.Υ.Π.Ε. Αττικής.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ ΥΟΔΔ 537/2016 και την υπ’ αριθμό 58856 οικ/30-09-2016 του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο κύριος Βουτυράκος Παναγιώτης ορίζεται τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Πειραιώς, με αναπληρώτρια αυτού την κυρία Σταθοπούλου Μαρία.

Να σημειώσω ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ Β 3647/2017 και την υπ’ αριθμό Κ.Υ.Α. 73461/09-10-2017 αναφορικά με το «πλαίσιο εφαρμογής του αναμορφωτικού μέτρου της παροχής κοινωφελούς εργασίας ανηλίκων και πίνακας φορέων που συμμετέχουν στην εφαρμογή του μέτρου», η Ε.ΨΥ.ΜΕ. συμπεριλαμβάνεται στο σχετικό πίνακα ως φορέας που συμμετέχει στην εφαρμογή του μέτρου, για υπηρεσίες σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ ΥΟΔΔ 42/2016 και την υπ’ αριθμό Α2β/Γ.Π.οικ.:5069-22/01/2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Υγείας, κύριου Ξανθού Ανδρέα και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κύριου Πολάκη Παύλου, ο κύριος Βουτυράκος Παναγιώτης ορίζεται αναπληρωτής τακτικού μέλους στη Διοικούσα Επιτροπή του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού.

Επιβάλλεται να επισημάνω προς πάσα κατεύθυνση, ότι τα όσα περιγράφονται στο παρόν έγγραφο είναι γεγονότα όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί σε δημόσια έγγραφα και ιστοσελίδες φορέων οι οποίοι φέρουν και την ευθύνη επικαιροποίησης του σχετικού περιεχομένου τους. Είναι εμφανές ότι δεν μέμφομαι κάποιον από τους αναφερόμενους. Δεν αμφισβητώ την επιστημονική τους επάρκεια, δεν αμφισβητώ την προσφορά τους και το έργο τους, δεν αμφισβητώ τις ηθικές τους αξίες, δεν τους συκοφαντώ, δεν βάλλω κατά της τιμής και υπόληψης τους. Ουδεμία υπόνοια ή αιχμή αφήνω περί έκνομων ενεργειών ή πράξεων.

Όπως τόνισα, ο κύριος Βουτυράκος δεν είναι ο μόνος Διευθυντής Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής που δραστηριοποιείται και ιδιωτικά. Υπάρχουν κι άλλοι συνάδελφοι του παιδοψυχίατροι, οι οποίοι εργάζονται στο στενό ή ευρύτερο δημόσιο τομέα και ταυτόχρονα επιχειρούν και ιδιωτικά οι ίδιοι ή συγγενικά τους πρόσωπα α’ βαθμού.

Ενδεχομένως, να υπάρχουν και ειδικοί θεραπευτές οι οποίοι εργάζονται στο στενό ή ευρύτερο δημόσιο τομέα ή σε ΚΔΗΦ-ΚΗΦ Α.με.Α. και ταυτόχρονα επιχειρούν και ιδιωτικά οι ίδιοι ή συγγενικά τους πρόσωπα α’ βαθμού.

Από τα όσα παρατίθενται, προκύπτει ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο σύμπλεγμα σχέσεων, το οποίο προβληματίζει και προκαλεί ερωτήματα. Σαφώς και δεν προκύπτουν ξεκάθαρα στοιχεία για προκλητή ζήτηση. Πρέπει να παραδεχτώ όμως ότι δημιουργούνται εντυπώσεις.

Απευθύνομαι λοιπόν:

 • Στον Υπουργό Υγείας, κύριο Ξανθό Ανδρέα
 • Στον Αναπληρωτή Υπουυργό Υγείας, κύριο Πολάκη Παύλο
 • Στην Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κυρία Αχτσιόγλου Ευτυχία
 • Στην Αναπληρώτρια Υπουργό Πρόνοιας, κυρία Φωτίου Θεανώ
 • Στην Περιφερειάρχη Αττικής, κυρία Δούρου Ρένα

Ερωτώντας τους κι αναμένοντας πειστικές και ξεκάθαρες απαντήσεις:

–        Διαθέτετε την πολιτική βούληση να διασυνδέσετε τα μηχανογραφικά συστήματα των Υπηρεσιών σας  (Ε.ΚΕ.ΨΥ.Ε., Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Ο.Α.Ε.Δ. κ.α.) ώστε να πραγματοποιήσετε πλήρεις και διασταυρωμένους διαχειριστικούς και οικονομικούς ελέγχους, τουλάχιστον σε βάθος δεκαετίας, σε όλα τα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που λειτουργούν ΚΔΗΦ-ΚΗΦ ΑμεΑ;

–        Προτίθεστε να διασυνδέσετε τα μηχανογραφικά συστήματα των Υπηρεσιών σας ώστε να πραγματοποιηθούν διασταυρωμένοι έλεγχοι όλων των δικαιολογητικών ανά ωφελούμενο ο οποίος έλαβε υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας από Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα;

–   Υπάρχουν ιατροί που γνωμάτευαν (συνταγογραφούσαν) ειδικές θεραπείες και την ίδια περίοδο εξέδιδαν παραπεμπτικό ώστε ο ασφαλισμένος να παρακολουθήσει πρόγραμμα ημερήσιας φροντίδας;

– Υπάρχουν ασφαλισμένοι που παρακολουθούσαν στα πλαίσια υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενης πράξης, πρόγραμμα ημερήσιας φροντίδας σε ΚΔΗΦ-ΚΗΦ ΑμεΑ και ταυτόχρονα τους αποδιδόταν η δαπάνη για ειδικές θεραπείες;

– Υπάρχουν θεραπευτές που εργάζονταν ή εργάζονται σε ΚΔΗΦ-ΚΗΦ ΑμεΑ και ταυτόχρονα διατηρούν κέντρα ειδικών θεραπειών όπου στέλνουν τους ωφελούμενους της δομής για ειδικές θεραπείες;

–   Πως είναι δυνατόν να περιοριστεί η προκλητή ζήτηση, εφόσον σκοπεύετε να δώσετε το δικαίωμα σε ιδιώτες ιατρούς να συνταγογραφούν ειδικές θεραπείες;

–    Τελικά, διαθέτετε το πολιτικό θάρρος ν’ αποδείξετε ποιοι ευθύνονται για την προκλητή ζήτηση αφού πρώτα την τεκμηριώσετε και να προχωρήσετε στις νόμιμες δέουσες ενέργειες ή ακόμα και σε νομοθετικές μεταρρυθμίσεις ώστε να την πατάξετε;

Θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να παρατεθούν οικονομικά στοιχεία κατ’ έτος σχετικά, με τα χρήματα που δαπανώνται (κρατικό προϋπολογισμό, ΠΔΕ, ΕΣΠΑ, ΠΕΠ) για εκπαίδευση, απασχόληση, επαγγελματική κατάρτιση, ημερήσια φροντίδα και ν’ αντιπαραβληθούν με την ετήσια δαπάνη των ειδικών θεραπειών.

Είναι πολύ σημαντικό να γίνει κατανοητό, ότι η έγκαιρη και ποιοτική θεραπευτική παρέμβαση αποτελεί επένδυση ζωής για το παιδί και ταυτόχρονα οικονομική ελάφρυνση για την πολιτεία, καθώς όσο πιο αυξημένη είναι η λειτουργικότητα του ατόμου τόσο λιγότερο συχνά θα καταφεύγει στο σύστημα υγείας και ταυτόχρονα θα είναι μεγαλύτερος ο βαθμός ενσωμάτωσης του στην κοινωνία (σε  όλες τις εκφάνσεις της).

Το έχω γράψει και θα το ξαναγράψω. Ο πρώτος που ζητάει τον εξορθολογισμό της δαπάνης των ειδικών θεραπειών είμαι εγώ. Σε καμία όμως των περιπτώσεων δεν θα δεχτώ τον προσχηματικό εξορθολογισμό της δαπάνης για τις ειδικές θεραπείες που οδηγεί στην αυθαίρετη (χωρίς αναλυτική επιδημιολογική μελέτη) οριζόντια περικοπή της.

Σκοπός μου, σαν γονέας παιδιού με αναπηρία, είναι το παιδί μου να λάβει τη μέγιστη δυνατή υποστήριξη σε επίπεδο θεραπευτικής παρέμβασης κι όχι μόνο, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή λειτουργικότητα που θα το βοηθήσει να βελτιωθεί το επίπεδο της ζωής του, ν’ αυτονομηθεί, ν’ ανεξαρτητοποιηθεί, κι εν τέλει να ενταχθεί στην κοινωνία.

Δεν ζητάω ελεημοσύνη αλλά κοινωνική δικαιοσύνη.

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.

Με εκτίμηση,

Βεντούρης Νεκτάριος-Ελευθέριος

Πηγή: ventorally.wordpress.com

Σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

To Top
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται !!