Επιστολή-Ψήφισμα προτάσεων για βελτίωση του νομικού πλαισίου που αφορά στη χορήγηση Ειδικών Θεραπειών Παιδιών και Εφήβων («Ειδική Αγωγή»)

Προς: Πρωθυπουργό κ. Τσίπρα
Υπουργό Υγείας κ. Ξανθό
Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κ. Πλαγιαννάκο
Μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου

Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες,

Σας κοινοποιούμε επιστολή-ψήφισμα υπογεγραμμένη από ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, θεραπευτές Ειδικής Αγωγής, γονείς ΑμεΑ, γονείς ανηλίκων που χρήζουν θεραπειών Ειδικής Αγωγής, ΑμεΑ, μέλη συλλόγων σχετιζόμενα με την υποστήριξη των δικαιωμάτων των ΑμεΑ, μέλη Επιστημονικών Συλλόγων σχετιζόμενων με τον χώρο της Υγείας.

Αναγνωρίζοντας την επωφελή από μέρους σας αποδοχή πολλών προτάσεων της «Επιστημονικής Επιτροπής για θέματα ειδικής αγωγής και θεραπείας» (που συστάθηκε με την απόφαση υπ’ αριθ. Α1β/Γ.Π.οικ.9409/06-02-2017 (ΑΔΑ: ΨΙΦΨ465ΦΥΟ-Ρ59), συμπληρώθηκε με τη με αριθ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.οικ. 9938/09-02-2017 (ΑΔΑ: Ω5Χ7465ΦΥΟ-ΒΚ4) και τροποποιήθηκε με τις με αριθ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.10380/15-02-2017 (ΑΔΑ: 7TΠΓ465ΦΥΟΨΥΛ), Α1β/Γ.Π. 13462/22-02-2017 (ΑΔΑ: Ω0ΠΟ465ΦΥΟ-Α4Φ) και Α1β/Γ.Π. 17172/07-03-2017 (ΑΔΑ: 7ΙΡ1465ΦΥΟ-ΜΚΕ) και Α1β/Γ.Π. 20635 /17-03-2017 (ΑΔΑ: ΩΦ91465ΦΥΟ-Ι0Γ), θα θέλαμε εντούτοις να σας ζητήσουμε να λάβετε υπόψη σας προτάσεις, προς βελτίωση του πλαισίου που έχει διαμορφωθεί, όπως αυτό περιγράφεται κυρίως στον αντίστοιχο ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ Β 2315 / 19-06-2018, άρθρο 45) και τις διευκρινιστικές εγκυκλίους και παραρτήματα.

Αναλυτικά:

1) Στο πνεύμα της υπεράσπισης του δικαιώματος των γονέων για την ελεύθερη επιλογή πλαισίου παροχής ειδικής αγωγής – θεραπείας, ζητούμε να απαλειφθούν οι αναφορές σε αποζημίωση των Θεραπειών Ειδικής Αγωγής αποκλειστικά και μόνο όταν αυτές εκτελούνται από συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρόχους. Οι ασφαλισμένοι έχουν δικαίωμα να αποζημιώνονται από το Ταμείο τους για κάθε εγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας Υγείας από θεραπευτές-ιατρούς της δικής τους επιλογής.

2) Η εφαρμογή κλειστού προϋπολογισμού στον τομέα της Ειδικής Αγωγής- και μάλιστα μειωμένου κατά 40% σε σχέση με τις βεβαιωμένες από φορείς του Δημοσίου ανάγκες των αμέσως προηγούμενων ετών- αποτελεί προσβολή του Δικαιώματος στην Υγεία. Καλείστε όπως καταργήσετε επί της αρχής την εφαρμογή κλειστού προϋπολογισμού και αντί αυτού να μεριμνήσετε για την αξιολόγηση και την ικανοποίηση των πραγματικών αναγκών πρόσβασης των ασφαλισμένων σε εξατομικευμένη θεραπεία, αξιοποιώντας τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες και τα διοικητικά/διαχειριστικά οφέλη της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, όπως αυτή καθιερώθηκε. Η πρόσβαση στην Υγεία είναι Δικαίωμα και δεν μπορεί να το αποστερηθεί κανένας μόνο και μόνο λόγω ύπαρξης κλειστών προϋπολογισμών.

3) Αν εντούτοις χρειάζεται μια αποτύπωση των πραγματικών αναγκών για την οικονομική κάλυψη των Θεραπειών Ειδικής Αγωγής, ας προχωρήσει άμεσα η επιστημονική επιδημιολογική μελέτη «η οποία θα αποτυπώσει τις πραγματικές ανάγκες στην παροχή υπηρεσιών υγείας και ψυχικής υγείας του πληθυσμού 0 έως 18 ετών μεταξύ των οποίων είναι και η ανάγκη παροχής ειδικής αγωγής – θεραπείας.», όπως σας πρότεινε η Επιστημονική Επιτροπή για θέματα ειδικής αγωγής και θεραπείας, πρόταση η οποία δεν υλοποιήθηκε.

4) Η απόπειρα να μετακυλιστεί στους θεραπευτές η κάθε υπέρβαση του προϋπολογισμού με όρους έκπτωσης και επιστροφής (rebate, clawback) συνιστά παραβίαση του Δικαιώματος στην περιουσία (το Ευρωπαικό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει συμπεριλάβει στην έννοια «περιουσία» τις «απαιτήσεις, για την απόκτηση ή ικανοποίηση των οποίων ο προσφεύγων μπορεί να υποστηρίξει ότι έχει τουλάχιστον μια εύλογη ή θεμιτή προσδοκία») και αποτελεί κίνδυνο για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους.

5) Για τις ηλικίες 0-4 υπάρχει διαγνωστικό κενό για την κατηγορία F του ICD-10 το οποίο πρέπει να καλυφθεί. Επίσης, πρέπει να υπάρξει μέριμνα για περιπτώσεις χρονίων περιστατικών από την εφηβεία στην ενήλικη ζωή χωρίς περικοπές.

6) Προτείνουμε τη σύσταση Διαρκούς Επιστημονικής Επιτροπής, με συμμετοχή όλων των ειδικοτήτων με στόχο την εφαρμογή του Βιοψυχοκοινωνικού Μοντέλου Ταξινόμησης Λειτουργικότητας (ΙCF), βάσει του οποίου θα μπορούσε πολύ πιο αντικειμενικά να προσδιορίζεται το εξατομικευμένο πρόγραμμα θεραπειών.

7) Ζητάμε από εσάς πλήρη και ειλικρινή επαναδιαπραγμάτευση με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς (γονέων-ιατρών-θεραπευτών)

Σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

To Top
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται !!